Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.
0
Twój koszyk jest pusty.
Aktualizacja Koszyka
There is no possibility to buy specified quantity of product.

Inquire for bigger amount

Szukaj

0

polityce prywatności

 
Polityka Prywatności
Obowiązuje od 01 czerwca 2019 r.

Bezpieczeństwo i prywatność danych Klientów są w Web24Store naszym priorytetem. Poniżej przedstawimy Ci szereg informacji i zasad, którymi się kierujemy, aby zapewnić, że korzystanie z naszej platformy jest nie tylko przyjemne, ale także bezpieczne oraz zrozumiałe. W kwestii prywatności stawiamy sobie duże wymagania.
Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich działań wykonywanych przez Administratora w ramach Serwisu, a także w związku z nim.
Polityka prywatności serwisu Web24Store dostępnego pod adresem www.Web24Store.com („Serwis”)
Obowiązuje od 01 czerwca 2019 r.
 
Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich działań wykonywanych przez Administratora w ramach Serwisu, a także w związku z nim.
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem Serwisu jest: H O P E z siedzibą pod adresem ul. Mikołaja Kopernika 11A , 37-600 Lubaczów, NIP 79 31446 368, nr REGON 18037 93625 („Administrator”) za wyjątkiem danych osobowych powierzonych do przetwarzania Web24Store SA przez innych administratorów danych osobowych, a w szczególności danych powierzonych przez sprzedawców prowadzących sprzedaż na platformie Web24Store w stosunku, do których administratorami danych są poszczególni sprzedawcy.
 
Dane kontaktowe Administratora:
info@Web24Store.com
 
DANE OSOBOWE
Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”) w zależności od tego, na które się zdecydujesz.
Usługami świadczonymi w naszym Serwisie są w szczególności, ale nie wyłącznie, usługi polegające na:
– udostępnieniu oprogramowania sklepów internetowych – Web24Store, w ramach licencji SAAS,
– świadczeniu usługi hostingu,
– świadczeniu usługi pośrednictwa w rejestracji domen internetowych,
– wykonaniu indywidualnej szaty graficznej dla sklepu,
– dostarczaniu aplikacji za pośrednictwem AppWeb24Store.
 
PRZETWARZANIE DANYCH
Przetwarzając twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 
JAKIE SĄ CELE PRZETWARZANIA
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
– świadczenie poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, w tym wysyłanie materiałów edukacyjnych oraz obsługa szkoleń,
– marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter tj. oparty na twojej zgodzie,
– wysyłanie newslettera tj. świadczenie usług drogą elektroniczną.
Ponadto wykorzystujemy twoje dane do marketingu bezpośredniego dostosowując do ciebie wyświetlane treści reklamowe.
 
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko gdy mamy ku temu podstawę prawną. Podstawami, które mają zastosowanie w naszym Serwisie, a także w związku z nim – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku są:
– umowa o świadczenie Usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością w przypadku odpłatnych usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Serwisem, w tym świadczonymi Usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu użytkowników odwiedzających Serwis w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu opinii użytkowników Serwisu o Serwisie co pozwala nam go ulepszać zgodnie z sugestiami użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na analizie wybranych i zarejestrowanych rozmów z działem obsługi klienta naszego Serwisu w celu poprawy jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– Twoja zgoda wyrażona w Serwisie w przypadku gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest twoja zgoda pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili wycofać lub ograniczyć.
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

W zakresie danych osobowych Twoich Klientów musisz pamiętać, że administratorem danych osobowych jesteś wyłącznie Ty. Jeżeli masz wątpliwości, czy Twój biznes i Twoja baza klientów jest zgodna z prawem, musisz bezwzględnie nas o tym poinformować albo zlecić specjalistom odpowiedni audyt. Aby świadczyć nasze Usługi będziemy potrzebować, abyś powierzył Nam dane osobowe Użytkowników Końcowych w zakresie i celu określonym umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych, o której pisaliśmy wyżej.
PODANIE DANYCH
Podanie danych osobowych w naszym Serwisie jest dobrowolne, ale w większości przypadków konieczne do:
skorzystania z Usług (tj. zawarcia z nami umowy) lub otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie, jeśli zdecydujesz się na ich otrzymywanie.
 
TWOJE PRAWA
Masz prawo:
– dostępu do twoich danych osobowych,
– ich sprostowania,
– żądania usunięcia
– żądania ograniczenia przetwarzania
– przeniesienia danych do innego administratora danych,
a także prawo:
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Nasze dane kontaktowe to: info@Web24Store.pl.
Jeśli uznasz, że twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.
 
ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY Z USŁUG, KTÓRYCH KORZYSTAMY)
W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług innych podmiotów, które świadczą dla nas usługi wspierające naszą działalność. Tym samym
Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce.
W przypadku użytkowników odwiedzających Serwis:
– firmom hostingowym zapewniającym nam miejsce na serwerach,
– dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych – o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych. W przypadku usług opartych o pliki cookies sprzeciw może być w szczególności wyrażony za pośrednictwem ustawień przeglądarki.
W przypadku wszystkich Usług:
– dostawcy usług internetowych (w szczególności Google)*,
– firmom hostingowym zapewniającym miejsce na serwerach,
– osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym naszą bieżącą działalność,
– dostawcy oprogramowania pozwalającego na zbieranie opinii użytkowników Serwisu,
– dostawcom oprogramowania do obsługi klientów oraz potencjalnych klientów w związku z Usługami*,
– dostawcy oprogramowania do telefonicznej obsługi klientów i potencjalnych klientów w związku z usługami.
W przypadku wszystkich odpłatnych Usług dodatkowo:
– dostawcy platformy płatniczej za pośrednictwem, której możesz zapłacić za nasze Usługi tj. np. Przelewy24.
– dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
– podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową.
W przypadku korzystania przez ciebie z aplikacji z naszego AppWeb24Store:
– dostawcy Aplikacji.
W przypadku świadczenia usługi pośrednictwa w rejestracji domen internetowych:
– rejestratorowi domen internetowych.
W przypadku wysłania do ciebie przesyłki drogą tradycyjną także:
– firmie świadczącej usługi kurierskie/pocztowe.
W przypadku wysyłania do ciebie komunikatów systemowych oraz edukacyjnych, a także treści marketingowych drogą elektroniczną:
– podmiotom dostarczającym oprogramowanie do wysyłania wiadomości marketingowych, zwłaszcza w ramach usługi newsletter*.
*W tych przypadkach może mieć miejsce przetwarzanie twoich danych również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę twojej prywatności.
 
PROFILOWANIE
W naszym Serwisie automatycznie dopasowujemy treści (zwłaszcza marketingowe) do twoich zainteresowań i potrzeb, tj. dokonujemy profilowania, wykorzystując do tego twoje dane.
W Serwisie nie dokonujemy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec ciebie skutki prawne lub wpływające na ciebie w podobnie istotny sposób.
 
JAKI JEST CZAS PRZETWARZANIA
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania twoich danych lub
– ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron lub
– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
– zostanie przyjęty twój sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 
PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)
Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).

W naszym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
– tworzenia statystyk - pozwala to nam rozwijać Serwis, a zwłaszcza świadczone Usługi,
– zapamiętywania informacji o twojej sesji,
– marketingowym – dzięki temu wyświetlamy ci bardziej trafne reklamy dopasowane do twoich zainteresowań i potrzeb,
– udostępniania funkcji Serwisu, w tym możliwości korzystania z naszych Usług,
– prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika, działania Serwisu.

Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach twojego urządzenia.
W każdej chwili (korzystając z odpowiednich opcji twojej przeglądarki), możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.
 
Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
Firefox,
Chrome,
Safari,
Internet Explorer / Microsoft Edge.
Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
 
W naszym Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:
– sesyjne – takie które pozostają na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu,
– stałe – tj takie które pozostają na twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia (lub do momentu ich usunięcia przez ciebie).
 

 

 
smart foreash